Beste bezoekers!  Welkom op mijn site waarop ik mijn werk tentoonstel.Allereerst zal ik mijzelf even voorstellen: Mijn naam is Femke Susanna,geboren en getogen in Den Haag (1980). In 2003 ben ik afgestudeerd aan de Koninlijke Akademie van Beeldende Kunsten te Den Haag. Mijn afstudeerrichting is Schilderen.                                              

Mijn inspiratiebronnen zijn de menselijke ziel met al zijn donkere,duistere,verborgen kanten. Ook het dierlijke in de mens tracht ik weer te geven. Tevens probeer ik door middel van het gebruik van humor in mijn werk ook de lichtere kanten van het leven en de ziel weer te geven. Mijn materiaalgebruik en het desbetreffende medium waar ik voor kies,is steeds bewust gekozen.